عدسی محدب – Mathematica

تصمیم داشتم برنامه هایی از بخش اپتیک براتون بزارم ، گفتم از پایه شروع کنم . برای شروع از آینه ها و عدسی ها شروع میکنیم . تو این برنامه عدسی محدب رو شبیه سازی کردم.

همین اول بگم که این برنامه مخصوص متمتیکا 6 هستش ، خاستم برا پنجشم بنویسم خیلی دنگوفنگ داشت و به این راحتیا نبود ؛ خلاصه اینکه شرمنده بچه هایی شدم که از 5 استفاده میکنن .

 رابطه‌ی حاکم بر آینه ها و عدسی ها رو که بلدید :

1/f = 1/p + 1/q

که تو این رابطه f فاصله کانونی ، p فاصله جسم تا عدسی و q فاصله تصویر تا عدسی هستش . بزرگنمایی هم برابر q/p هست .

همونطور که توی برنامه میبینید اول شکلهایی برای مشخص کردن مقادیر آوردم که برای شلوغ نشدن برنامه ، کدنویسی ترسیم این اشکال رو نیاوردم ، اما اگه شما لازمشون دارید کافیه تو نظرات ایمیلتونو بدید تا براتون بفرستم .

قسمت اصلی برنامه که توی دستور Graphics اومده رو براتون یه توضیح مختصر میدم:

1)     Line[ {{-p-1,0} , {q+1,0}} /.val /.Q ]

2)     Line[ {{-2f-1,0} , {2 f+1,0}} /.val ]

3)     Circle[ {3.5 , 0} , 5 , { 3 Pi/4 , 5Pi/4 }}]} ,

4)     {Green,Circle[{3.5,0},5,{3 Pi/4,5 Pi/4}]}

5)   {Blue,Arrow[{{-p,0},{-p,l}}/.val]}

6)   {Blue,Arrow[{{q,0},{q,-l q/p}}]/.Q/.val}

7)   {PointSize[Large],Point[{{-2 f,0},{-f,0},{0,0},{f,0},{2 f,0}}/.val]}

8)     Text["2f",{-2 f/.val,

/ 0 نظر / 46 بازدید