ذره در چاه پتانسیل نامحدود

دانلود برنامه

برنامه ای دیگه از مکانیک کوانتومی عزیز !

در این برنامه ذره ای محصور در چاه پتانسیل بینهایت بررسی و نمودار توابع موج اون در حالت های مختلف رسم شده.

فیزیک و توضیحات برنامه رو در کتابهای اصول مکانیک کوانتومی اوهانیان (فصل 3 و 8) ، فیزیک کوانتومی گاسیروویچ (فصل 4) و . . .

/ 0 نظر / 106 بازدید