قوس منحنی - Mathematica

همونطور که قبلا بهتون گفته بودم برنامه هایی از کتابایی مثل ریاضیات توماس یا فولز براتون مینویسم و میزارم ؛ این برنامه هم مربوط به اعمالیه که میشه روی یک قوس (منحنی) انجام داد . توضیح خاصی به اون صورت نداره  ؛ همونطور که تو برنامه میبینید دستوراتی رو برای یه منحنی دلخواه نوشتم که این معادلات میتونن با هر معادله‌ی دیگه ای جایگزین بشن . بهتره خود شما با استفاده از کتاب ریاضیات توماس کارایی که میشه روی یک منحنی پارامتری انجام دادو در غالب یک برنامه بنویسید و نتیجه رو عیناْ ببینید.

/ 0 نظر / 44 بازدید