طیف اتم هیدورژن

دانلود برنامه

در این برنامه طیف اتمی هیدورژن رو با استفاده از مدل اتمی بوهر قصد داریم ترسیم کنیم.

فیزیک این برنامه به مبحث مکانیک کوانتومی مربوط میشه که میتونید از کتابهای فیزیک کوانتومی گاسیرووویچ (فصل اول) ، مکانیک کوانتومی لایبوف (جلد اول - فصل دوم) ، اصول مکانیک کوانتومی اوهانیان (فصل 8) و . . . پیگیر بشید.

/ 0 نظر / 26 بازدید