میدان الکتریکی حاصل از قطب های الکتریکی

دانلود برنامه

در این برنامه میدان حاصل از بار نقطه ای و همچنین برهکنش و برآیند میدان حاصل از چند بار الکتریکی در کنار هم ، بررسی و رسم شده.

فیزیک این برنامه از مسائل ابتدایی بخش الکترو مغناطیس هست که از کتاب هالیدی و کتابهای پایه فیزیک می تونید مطالعه کنید.

/ 0 نظر / 104 بازدید