متمتیکا


+ میدان الکتریکی حاصل از قطب های الکتریکی

دانلود برنامه

در این برنامه میدان حاصل از بار نقطه ای و همچنین برهکنش و برآیند میدان حاصل از چند بار الکتریکی در کنار هم ، بررسی و رسم شده.

فیزیک این برنامه از مسائل ابتدایی بخش الکترو مغناطیس هست که از کتاب هالیدی و کتابهای پایه فیزیک می تونید مطالعه کنید.

نویسنده : کامران ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران()   لینک