متمتیکا


» :-( :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٥
» متیمتیکا 11 :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
» :-( :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» مکانیک کوانتوم با متمتیکا :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» mathematica 10 :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» ذره در چاه پتانسیل نامحدود :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» آونگ فنری :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» آونگ فوکو :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» حرکت ذره باردار در میدان الکترومغناطیسی :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» برخورد انعکاسی :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» طیف اتم هیدورژن :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠
» میدان الکتریکی حاصل از قطب های الکتریکی :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» آونگ دوگانه :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» آونگ کروی :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» معادله لاپلاس در مختصات کروی :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» معرفی کتاب آموزش متمتیکا :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
» :-( :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» قابلیت های جدید متمتیکا 9 :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» متمتیکا 9 + آموزش تصویری :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» دیود - Mathematica :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» تغییرات و نوآوری های متمتیکا 8 :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» متمتیکا 8 :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» شکل ساختار بلور الماس – Mathematica :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» ساختار بلوری شش وجهی (هگزاگونال) – Mathematica :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» یه قضیه‌ی خیلی جالب! - Mathematica :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
» حرکت هماهنگ میرا -Mathematica :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» عدسی محدب – Mathematica :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» محاسبه سطح محسور بین دو منحنی – Mathematica :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» مشتق جهتی – Mathematica :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
» نوسانگر خود محدود کننده – حرکت آشوبناک – Mathematica :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» رسم صفحه‌ی مماس بر سطح منحنی در نققطه‌ای دلخواه – Mathematica :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» مقاومت ویژه‌ی اجسام – Mathematica :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» پدیده گیبس – Mathematica :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
» متمتیکا 7 :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
» تابع درون یاب – Mathematica :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
» طریقه ی رجیستر و فعال کردن متمتیکا 6 - Mathematica :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» سیارکهای تروایی – Mathematica :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» دانلود نرم افزار متمتیکا 6 – Mathematica :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» مدار گردش سیارات منظومه شمسی – Mathematica :: جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧
» تبدیلات فوریه – Mathematica :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» نوسانگرهای هماهنگ جفت شده - Mathematica :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» سقوط آزاد – Mathematica :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» بررسی حرکت با نیروی مقاوم در برابر حرکت – Mathematica :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» قضیه‌ی لوینسون :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
» بررسی حرکت پاندول – Mathematica :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» قوس منحنی - Mathematica :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» ذره باردار در میدان مغناطیسی – Mathematica :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧
» سیکلوئید – Mathematica :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» حل معادلات دیفرانسیل به روش اویلر – Mathematica :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
» مدارهای الکتریکی – Mathematica :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» حل دستگاه چند معادله چند مجهول - Mathematica :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
» کلید های میانبر در متمتیکا - Mathematica :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» حل مسائل بهینه سازی – Mathematica :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
» برخورد الاستیک – Mathematica :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» خط مماس – Mathematica :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» بسط تیلور و مکلورن – Mathematica :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» حرکت پرتابه - Mathematica :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» Mathematica :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» Mathematica - بررسی حرکت در یک بعد با شتاب ثابت :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» MATHEMATICA - حرکت پرتابه :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» Mathematica :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» توجه :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پیشنهاداتی در رابطه با یادگیری متمتیکا :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» میپل یا متمتیکا ، مسئله این نیست ! :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧