متمتیکا


+ مدارهای الکتریکی – Mathematica

توضیحات در ادامه ی مطلب

دانلود برنامه اول

دانلود برنامه دوم

 

...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ حل دستگاه چند معادله چند مجهول - Mathematica

برای توضیحات ادامه ی مطلب رو ببینید

دانلود
...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ کلید های میانبر در متمتیکا - Mathematica

ادامه‌ی مطلب رو ببینید

  

دانلود برنامه

 

...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ حل مسائل بهینه سازی – Mathematica

توضیحات دارد

 

دانلود برنامه

...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ برخورد الاستیک – Mathematica

توضیحات دارد !

دانلود
...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ خط مماس – Mathematica

دانلود
...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ بسط تیلور و مکلورن – Mathematica

توضیحات رو ببینید

 

دانلود برنامه

...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ حرکت پرتابه - Mathematica

 توضیحات در ادامه مطلب

 

دانلود برنامه 

...
ادامه مطلب
نویسنده : کامران اینانلو ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک